R – åpne vogner av standardutførelse
S – åpne vogner av spesialutførelse